ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Ние от virt.bg  (по-долу наричани още „ВИРТ“, „ние“ или „нас“) приемаме сериозно своята отговорност за опазване неприкосновеността на личния ви живот и защитата на всички лични данни, които ни предоставяте.

Администратор на Вашите лични данни е ВИРТ ЕООД, гр. Пазарджик,

ул. Кочо Честименски 41 вх.Б ап.64, ЕИК 204833098

email: virt@virt.bg, тел.: 0877 37 27 74.

ВИРТ събира и обработва всички лични данни в съответствие със законите за защита на личните данни, приложими в България и Европейския съюз.

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ И ОБРАБОТВАМЕ И С КАКВА ЦЕЛ ГО ПРАВИМ

Лични данни, които споделяте с нас:

- Категория 1: без регистрация: вашият IP-адрес;

- Категория 2: при регистрация на уебсайта: Вашият e-mail адрес и парола; всички допълнителни лични данни, които сте предоставили доброволно във вашия профил;

- категория 3: вашето име, телефон и адрес, при подаване на поръчка;

- Категория 4: изображения, които качвате в профила си;

- Категория 5: чрез бисквитки.

Ще съхраняваме Вашите данни докато сте активен клиент.

ВИРТ ще използва личните данни, събрани от вас само за следните цели:

- Категория 1: Вашият IP адрес с цел поддържане и подобряване на този уебсайт и включването на лични данни в анонимни статистически данни, от които не може да се заключи самоличността на конкретни лица или фирми, като правното основание е законните интереси на ВИРТ за непрекъснато подобряване на своя уебсайт.

Използвайки IP адреса, географската информация се обработва и чрез Google.

- Категория 2: при регистрация на уебсайта: Вашият e-mail адрес и парола; всички допълнителни лични данни, като правното основание е предоставянето на услуга, поискана от вас.;

- категория 3: Вашето име, телефон и адрес, при подаване на поръчка, като правното основание е предоставянето на  услуга, поискана от вас.

- Категория 4: изображения, които качвате в профила си, при подаване на поръчка, като правното основание е  предоставянето  на услуга, поискана от вас.;

- Категория 5: бисквитки, по-долу ще намерите повече информация.

ВИРТ няма да предава вашите лични данни на трети лица без вашето съгласие, с изключение на фирми, които са  пряко или непряко свързани с ВИРТ за извършване на заявените услуги (като доставката на поръчаните стоки). В редки случаи ВИРТ може да бъде задължен да разкрие вашите лични данни по силата на съдебна заповед или  с цел спазване на други задължителни закони или разпоредби. ВИРТ ще положи усилия да ви информира  предварително, освен ако това не е предмет на законови ограничения.

ВАШИТЕ ПРАВА

Имате право да ползвате личните си данни по всяко време и безплатно;

Вие имате право да предоставите личните си данни на ВИРТ или да не го правите. Имате право да поискате да  коригираме, допълним или изтрием личните ви данни по всяко време. Ако откажете да съобщите лични данни или ако ни помолите да изтрием вашите лични данни, вие приемате, че доставката  на определени услуги и продукти няма да бъде възможна.

Имате право да оттеглите това съгласие за събиране обработка на лични данни, като се свържете с нас на virt@virt.bg

СИГУРНОСТ И ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Разработили сме технически и организационни мерки за защита на личните данни, за да предотвратим унищожаването,  загубата, фалшификацията, модификацията, неоторизирания достъп или непреднамереното уведомяване на трети лица  за лични данни по грешка, както и за предотвратяване на всякаква друга неразрешена обработка на тези данни.

При никакви обстоятелства ВИРТ не може да бъде държан отговорен за каквато и да е пряка или косвена вреда,  която произтича от неправилно или неправомерно използване на личните данни от трета страна. Гарантирате, че законно  сте получили разрешение от хората, които са включени в изображенията, които сте изпратили или качили, и ако има авторски  права или други права върху изображенията, че имате тези права; и че ще компенсирате изцяло ВИРТ  срещу всяко искане от трета страна срещу нас в резултат на незаконна обработка на личните данни на тази трета страна.

Трябва да спазвате правилата за сигурност по всяко време, например като предотвратите неоторизиран достъп до данните си  за вход. Ето защо вие сте единствено отговорни за използването на нашата услуга от вашия компютър или мобилно устройство,  IP адрес и за вашите идентификационни данни, както и за поверителността им.

За да можем да обработваме Вашите лични данни, ние предоставяме достъп до Вашите лични данни на нашите служители,  доколкото това е необходимо за една от описаните цели на обработката.

БИСКВИТКИ

Бисквитката е малък файл, съдържащ букви и цифри, който се запазва на вашия компютър, когато използвате определени  сайтове. Бисквитката позволява на уебсайта да разпознава компютъра на даден потребител. Бисквитката сама по себе си  не съдържа и не събира информация. Бисквитките се използват в поведенческата реклама, за да идентифицират потребители  със сходни интереси, така че да им бъдат сервирани по-релевантни реклами.

При първото ви посещение на нашия уебсайт, ще бъдете помолени да приемете политика ни за защита на лични данни, в  това число различните ни видове бисквитки. Ще можете да приемете или отхвърлите „бисквитките“, по-късно можете да  променяте настройките на бисквитките за нашия уебсайт, чрез промяна на  конфигурационните параметри на браузъра си.

Деактивирането на „бисквитките“ може да означава, че може да не сте в състояние да използвате някои функционалности  на уебсайта.

Ако имате някакви допълнителни въпроси или коментари относно обработката на личните ви данни, моля свържете се с нас на електронна поща virt@virt.bg

Повече информация за онлайн реклама и онлайн поверителност можете да намерите тук: http://www.youronlinechoices.com/bg/

ВИРТ си запазва правото да променя настоящата ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ, като публикува допълнения или промени в тази страница.

ОРГАН РЕГУЛИРАЩ ДЕЙНОСТТА

Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), www.cpdp.bg, тел: 02/91-53-518